เมาส์ Mouse เรื่องเมาส์ๆ

หากพูดถึงเมาส์(Mouse) ใครที่ใช้คอมพิวเตอร์คงไม่มีใครไม่รู้จักอุปกรณ์นี้อย่างแน่นอนเพราะมันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานมั๊กมาก เมาส์(Mouse)นับว่าเป็นอุปกรณ์อินพุตชนิดหนึ่ง ที่ช่วยให้เราใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น ในโหมดอินเตอร์เฟส รูปแบบมาตรฐานที่เห็นบ่อยๆที่เราเห็นคือ เมาส์(Mouse)จะเป็นรูปลูกศรเอาไว้จิ้มๆๆ ส่วนต่างๆที่อยู่ในอินเตอร์เฟส
ในยุคแรกเริ่มของคอมพิวเตอร์นั้นยังไม่มีอินเตอร์เฟส หรือส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ที่เป็นกราฟฟิก จะมีก็แต่เฉพาะที่เป็น Commandline คือต้องสั่งคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพ์คำสั่งเข้าไปผ่านแป้นพิมพ์ การใช้งานในยุคนั้นผู้ใช้คอมจึงต้องจำคำสั่งให้ยุ่งยากมากมาย หลังๆมาได้มีผู้คิดค้น อินเตอร์เฟสขึ้นมา ทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ง่ายขึ้น ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม นั่นก็คือ เมาส์(Mouse)นั่นเอง ดังนั้นคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปในปัจจุบัน จึงมักจะเห็นแป้นพิมพ์วางคู่กับคีย์บอร์ดนั่นเอง


การต่อเมาส์เข้ากับคอมพิวเตอร์ การต่อเมาส์เข้ากับคอมพิวเตอ์สามารถต่อได้หลายแบบได้แก่ 9 Pin,Serial Port และ PS/2 (Personal System Version2)

เมาส์(Mouse)ในแบบต่างๆ
-เมาส์แบบทางกล
-เมาส์แบบใช้แสง

1.เมาส์(Mouse)แบบทางกล
เมาส์(Mouse)แบบทางกลจะมีลูกบอลกลมๆอยู่ข้างล่าง คอยจับการเคลื่อนที่ ลูกบอลจะส่งค่าพิกัดตามแกน x แกน y ไปให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลทิศทางการเคลื่อนที่ตามตำแหน่งต่างๆ

2.เมาส์(Mouse)แบบใช้แสง
ใช้หลักการแสง เมาส์จะส่งแสงลงไปบนแผ่นรอง แล้วรับคลื่นแสงที่สะท้อนกลับมา คอยจับว่ามีการเคลื่อนที่ไปยังทิศทางใด เมาส์แบบนี้จะจะเห็นแสงเมื่อยกเมาส์ขึ้นมาดูด้านล่าง จะไม่มีลูกกลิ้งเหมื่อนเมาส์แบบเก่า ราคามักจะแพงกว่า แต่ปัจจุบัน เมาส์ทั่วๆไป ราคาไม่แพงแล้ว

คณิตกรณ์ คือ ?

คณิตกรณ์ (ชื่อในภาษาไทย) ฟังดูอาจจะไม่เคยคุ้นหู หรือไม่เคยได้ยิน แต่จริงๆแล้ว มันก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เราๆท่านๆใช้อยู่ทุกวันนั่นเอง เครื่องคณิตกรณ์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการคำนวณอัตโนมัติตามคำสั่ง ส่วนที่ใช้ประมวลผลเรียกว่าหน่วยประมวลผล ชุดของคำสั่งที่ระบุขั้นตอนการคำนวณเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นอาจเป็นได้ทั้ง ตัวเลข ข้อความ รูปภาพเสียง หรืออยู่ในรูปอื่น ๆ อีกมากมาย

1 ประเภทของคอมพิวเตอร์
1.1 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer)
1.2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer)
1.3 มินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer)
1.4 ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือ พีซี (personal computer หรือ PC )
1.5 โน้ตบุ๊ค (notebook or laptop)
1.6 เน็ตบุ๊ค (netbook or laptop)

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer)
ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ถือได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วมาก และมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ชนิดอื่น ๆ เครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีราคาแพงมาก มีขนาดใหญ่ สามารถคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้หลายแสนล้านครั้งต่อวินาที และได้รับการออกแบบ เพื่อให้ใช้แก้ปัญหาขนาดใหญ่มากทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวัน การศึกษาผลกระทบของมลพิษกับสภาวะแวดล้อมซึ่งหากใช้คอมพิวเตอร์ชนิดอื่นๆ แก้ไขปัญหาประเภทนี้ อาจจะต้องใช้เวลาในการคำนวณหลายปีกว่าจะเสร็จสิ้น ในขณะที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น เนื่องจากการแก้ปัญหาใหญ่ ๆ จะต้องใช้หน่วยความจำสูง ดังนั้น ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จึงมีหน่วยความจำที่ใหญ่มาก ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีหลายประเภท ตั้งแต่รุ่นที่มีหน่วยประมวลผล (processing unit) 1 หน่วย จนถึงรุ่นที่มีหน่วยประมวลผลหลายหมื่นหน่วยซึ่งสามารถทำงานหลายอย่างได้พร้อม ๆ กัน
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer)
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ มีสมรรถภาพที่ต่ำกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาก แต่ยังมีความเร็วสูง และมีประสิทธิภาพสูงกว่ามินิคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์สามารถให้บริการผู้ใช้จำนวนหลายร้อยคนพร้อม ๆ กัน ฉะนั้น จึงสามารถใช้โปรแกรมจำนวนนับร้อยแบบในเวลาเดียวกันได้ โดยเฉพาะถ้าต่อเครื่องเข้าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถใช้ได้จากทั่วโลก ปัจจุบัน องค์กรใหญ่ๆ เช่น ธนาคาร จะใช้คอมพิวเตอร์ประเภทนี้ในการทำบัญชีลูกค้า หรือการให้บริการจากเครื่องฝากและถอนเงินแบบอัตโนมัติ (automatic teller machine) เนื่องจากเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ได้ถูกใช้งานมากในการบริการผู้ใช้พร้อม ๆ กัน เมนเฟรมคอมพิวเตอร์จึงต้องมีหน่วยความจำที่ใหญ่มาก
มินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer)
มินิคอมพิวเตอร์ คือ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ ซึ่งสามารถบริการผู้ใช้งานได้หลายคนพร้อม ๆ กัน แต่จะไม่มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะบริการผู้ใช้ในจำนวนที่เทียบเท่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ได้ จึงทำให้มินิคอมพิวเตอร์เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลาง หรือสำหรับแผนกหนึ่งหรือสาขาหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น
ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือ พีซี (personal computer หรือ PC )
ไมโครคอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบขนาดตั้งโต๊ะ (desktop computer) หรือขนาดเล็กกว่านั้น อาทิเช่น ขนาดสมุดบันทึก (notebook computer) และขนาดฝ่ามือ (palmtop computer) ไมโครคอมพิวเตอร์ได้เริ่มมีขึ้นในปีพ.ศ. 2518 ถึงแม้ว่าในระยะหลัง เครื่องชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพที่สูง แต่เนื่องจากมีราคาไม่แพงและมีขนาดกระทัดรัด ไมโครคอมพิวเตอร์จึงยังเหมาะสำหรับใช้ส่วนตัว ไมโครคอมพิวเตอร์ได้ถูกออกแบบสำหรับใช้ที่บ้าน โรงเรียน และสำนักงานสำหรับที่บ้าน เราสามารถใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการทำงบประมาณรายรับรายจ่ายของครอบครัวช่วยทำการบ้านของลูกๆ การค้นคว้าข้อมูลและข่าวสาร การสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail หรือ E - mail) หรือโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ต (internet phone) ในการติดต่อทั้งในและนอกประเทศ หรือแม้กระทั่งทางบันเทิง เช่น การเล่นเกมบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับที่โรงเรียน เราสามารถใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการช่วยสอนนักเรียนในการค้นคว้าข้อมูลจากทั่วโลกสำหรับที่สำนักงาน เราสามารถใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการช่วยพิมพ์จดหมายและข้อมูลอื่นๆ เก็บและค้นข้อมูล วิเคราะห์และทำนายยอดซื้อขายล่วงหน้า
โน้ตบุ๊ค (notebook or laptop)
โน้ตบุ๊ค คือ คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ ถูกออกแบบไว้เพื่อนำติดตัวไปใช้ตามที่ต่างๆ มีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา ในปัจจุบันมีขนาดพอๆกับสมุดที่ทำด้วยกระดาษ
เน็ตบุ๊ค (netbook or laptop)
เน็ตบุ๊ค คือ คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าไมโครคอมพิวเตอร์และเล็กกว่าโน้ตบุ๊ค ถูกออกแบบไว้เพื่อนำติดตัวไปใช้ตามที่ต่างๆ มีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา

thank : WIKI